Huguenotlar

Güncelleme tarihi: 4 Oca 2021

Huguenotlar, 16. ve 17. yüzyıllarda ilahiyatçı Jean Calvin'in öğretilerini izinden giden Fransız Protestanlardı. Kelimenin kökeni belirsiz, ancak 16. yüzyılda Fransa'daki Protestanlara, özellikle düşmanları tarafından verilen bir isimdi. Şiddete maruz kalan ve Fransız Katolik hükümeti tarafından zulüm gören Huguenotlar, 17. yüzyılın sonlarına doğru ülkeden kaçarak tüm Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Afrika'da Huguenot yerleşimleri kurdu.

Protestan Reformu'nun etkisi 16. yüzyılın başlarında tüm Avrupa'da hissedildi. En büyük kahramanları Alman Martin Luther ve Fransız Jean Calvin'di. Fransa'da Kalvinizm toplumun her kademesine nüfuz etti, özellikle de kasabalardaki okuryazar zanaatkarlar ve soylularda. 16. yüzyılda Reform hareketinin ardından entellektüel bir figür olan ilahiyatçı Jean Calvin, Protestanlığın önde gelen isimlerinden biri oldu. Calvin'in yaklaşımı eğitimli Fransızlara hitap ediyo