Dünyadaki etnik çeşitlilik

Beş iktisatçı ve sosyal bilimci, Harvard Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü için dönüm noktası niteliğindeki bir makale için etnik çeşitliliği ölçmek için yola çıktığında, bir dizi farklı kaynaktan gelen verileri karşılaştırarak işe başladılar: ulusal sayımlar, Encyclopedia Brittanica, CIA, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu ve "Dünya Çapında Etnik Gruplar" adlı 1998 tarihli bir çalışma. Hangi veri setinin en güvenilir ve eksiksiz olacağını belirlemek için raporlarda tutarlılık ve tutarsızlıklar aradılar, 190 ülkede 650 etnik grubu ölçtüler. Harvard Enstitüsü yazarlarının tüm bu verilerle yaptığı iş, etnik çeşitlilik ölçümüydü.Yukarıda sonuçların haritasını göreceksiniz. Yeşil ülkeler etnik olarak daha çeşitli ve turuncu ülkeler daha homojendir. Hemen fark edebileceğiniz birkaç eğilim var: Avrupa ve Kuzeydoğu Asya'daki ülkeler en homojen olma eğilimindedir, Afrika ülkeleri ise etnik olarak en çeşitli ülkelerdir. Amerika genellikle ortada bir yerdedir. Daha zengin ülkelerin homojen olma olasılığı daha yüksektir.


• Afrika ülkeleri en çeşitlidir. Verilere göre Uganda açık ara en yüksek etnik çeşitlilik oranına sahip ülke ve onu Liberya izliyor. Aslında, dünyanın en çeşitli 20 ülkesinin hepsi Afrikalı. Bunun en önemli faktörü kıtanın tarihten gelen sömürge mirası. Avrupalı ​​efendiler, iktidarı güvence altına almalarına yardımcı olması için etnik ayrımlar tasarladılar. Avrupalı ​​güçler ayrıca Afrika'ya ve orada yaşayan insanlara saygı göstermeden kıtayı bölgelere ve mülklere ayırdılar. Avrupalılar gittikten sonra sınırlar kalıcı oldu ve farklı gruplara aynı ulusal kutulara girmeleri zorlandı.


• Japonya ve Koreler oldukça homojendir. Hirohito'nun Japonya'sından Kim Il Sung'un Kuzey Kore'sine kadar milliyetçiliğin ve etnisitenin zaman zaman el ele gittiği bu ülkelerde ırksal politika karmaşık ve çirkin olabilir. Çeşitlilik eksikliği belki de bu ülkelerin siyasetini önemli ölçüde şekillendiriyor, ancak hangisinin neden olduğunu söylemek zor.


• Avrupa ülkeleri etnik olarak homojendir. Bu, verilerdeki en ilginç göstergelerden biri. Ulus-devlet, etnik kökene bağlı ulusal kimlik ve milliyetçiliğin ta kendisi hakkında bir dizi küresel fikir, aslen Avrupa'dan çıkageldi. Yüzyıllar boyunca, Avrupa ülkelerinin sınırları geniş boyutlarda ve sık sık değişti, ancak yakın zamanda ise bugün gördüğümüz şekline ulaştı. Bazı istisnalar olsa da - örneğin Belçika'da etnik Valonlar ve Flamanlar gibi - Avrupa'nın çoğunda etnisite ve milliyetçilik halen daha oldukça yakındır.


• Amerika kıtası genellikle çeşitlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Amerika'ya ve Brezilya'ya kadar, "yeni dünya" ülkeleri, kısmen göreceli göçe dayalı geçmişlerinden ve bazı durumlarda yerlilerle karışmalarından dolayı oldukça çeşitli etnik kimliğe sahip olma eğilimindedir. Bunun istisnası, çoğunluğu Batı Avrupa ülkesinden gelen Arjantinli ve Şilililerin daha homojen olma eğiliminde oldukları Güney Amerika'nın güneyidir.


• İç çatışmalar ilk bakışta yeşil ülkelerde daha yaygın gibi görünmektedir ve bu, ülkelerinin ekonomisi ve siyasetinde benzer “menfaatleri” olan grupların bu kaynaklar üzerinde daha istekli veya rekabet edebilecekleri düşünüldüğünde sezgisel bir anlam ifade edebilir. Ancak burada birçok farklı sonuca varmak için yeterli veri var. Unutulmaması gereken bir şey de, etnik köken statik veya önceden belirlenmiş olmayabilir. Başka bir deyişle, Somali örneğinde olduğu gibi, belki kötüleşen ekonomik koşullar veya savaş, insanları etnik fraksiyonlar arasında daha fazla bölünme olasılığını artırabilir.


• Çeşitlilik, enlem ve kişi başına düşen GSYİH ile ilişkilidir. Bu nedenle, bu üç değişkenin hükümetin kalitesi üzerindeki etkisini çözmek oldukça zor." Yukarıdaki gibi, korelasyon ve nedenselliğin aynı şey olmadığını unutmayın.


• Güçlü demokrasi etnik homojenlikle ilişkilidir. Bu, birinin diğerine mutlaka neden olduğu anlamına gelmez; korelasyon başka faktör veya faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Ama işte, çeşitliliğin bazı durumlarda demokrasiyi neden daha zor hale getirebileceğine dair makalenin önerisi:

1 görüntüleme

GOODLIFE TRAVEL LTD.

Turizm ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Müskebi Mah Kongre Sok No:11 Midtown • Mi Office

BODRUM – MUĞLA - TURKEY

T : +90 252 363 82 34      E : info@goodlife.travel

  • Instagram - Gri Çember
  • Facebook - Gri Çember
  • YouTube - Gri Çember

GOODLIFE TRAVEL SERVICES

Društvo SA Ograničenom Odgovornoscu

WorkHub, Radosava Burića bb, 81000 

PODGORICA - MONTENEGRO

T : +382 20 672 514      E : info@goodlife.travel