Bretton Woods Sistemi

1944 tarihinde II.Dünya Savaşı müttefik devletlerinin tümünün katılımıyla New Hampshire Eyaletinin Bretton Woods isimli kasabasında bulunan Mount Washington Otelinde imzalanan bu kritik anlaşma ile yeni bir küresel para sistemi kuruldu ve "Altın Standardı" yerine küresel para birimi olarak "ABD Dolarının" dünyaya sunulduğu bir sistem oluşturuldu. Netice olarak ABD dünya ekonomisinde baskın güç olarak tescillerken, anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra dolar basabilen tek ülke olarak yolunda devam etti.